با گسترش فضای دیجیتالی و نبود امکان تهیه اکانت های پرمیوم و ویژه برای کاربران ایرانی تیم ما برای رفع محدودیت ها قدم برداشته و اکانتهایی را که امکان خرید انها در داخل ایران نیست را میتوان به آسانی و ارزان تهیه نمود.